Asianajajatutkinto – viimeaikaisia kokemuksia

Asianajajatutkinto kuuluu usein asianajotoimistossa työskentelevän avustavan lakimiehen agendalle lakimiesuran alkuvaiheessa, ja jotkut suorittavat tutkinnon jo opintojen aikana. Associate-lakimiehemme Maisa Cederström ja Annemari Rosi kommentoivat asianajajatutkinnon suorittamista töiden ohella.

”Aloimme molemmat suorittaa asianajajatutkintoa hieman ennen kuin asianajajalta vaadittava neljän vuoden kokemus alalta oli täyttymässä, kuten moni avustavista lakimiehistä asianajoalalla kokemuksemme mukaan tekee. Tutkinnon voi suorittaa niin sanotusti kertarysäyksellä tekemällä kaikki osa-alueet eli kirjallisen kokeen, eettisen osan ja oikeudenkäyntiosan, mahdollisimman samanaikaisesti, tai jakamalla suoritukset pidemmälle aikavälille. Lienee lähinnä makukysymys, mikä kullekin sopii parhaiten.

Tutkintoa tehdessä auttaa, jos tutkintovaatimusten kattamat asiat, kuten lainsäädäntö, hyvä asianajajatapa ja prosessit ovat tuttuja käytännön kautta, olipa sitten kyse oikeudenkäynneistä tai Suomen Asianajajaliiton toiminnasta. On hyvä huomioida, että tutkinnon suorittamisen vaatima valmistautumisaika riippuukin muun muassa henkilön aiemmasta osaamistasosta, joten ei kannata liikaa vertailla omaa valmistautumista muihin.

Asianajajatutkinnon kirjalliseen kokeeseen valmistautumista helpottanee, jos sen kattamia asioita tuo osaksi omaa työtään ja rutiinejaan jo ennen kuin kirjalliseen kokeeseen on ilmoittautunut. Esimerkiksi hyvään asianajajatapaan kannattaa tutustua jo uran alkuvaiheessa, mikäli työskentelee asianajoalalla, sillä hyvä asianajotapa määrittelee joka tapauksessa työnteon raamit. Mielestämme parhaiten voi valmistautua niin, että kaikki kokeen osa-alueet ovat tasaisesti hallussa, mikä tuo koetilanteeseen itsevarmuutta ja menestymisen mahdollisuus kasvaa. Kysymykset ovat varsin eksakteja, joten oma ja turvalliseksi koettu oppimistekniikka varmasti takaa parhaiten hyväksytyn suorituksen. Erityisesti hyvää asianajotapaa on kuitenkin syytä kerrata ja opiskella säännöllisin väliajoin myös tutkinnon suorittamisen jälkeen.”