ASSOCIATE TRAINEENA COMPETITION & PROCUREMENT -RYHMÄSSÄ

Minkälaisia toimeksiantoja Competition & Procurement -ryhmä tekee?
Competition & Procurement – eli kilpailuoikeusryhmä työskentelee pääasiallisesti yrityskauppavalvontaan, kilpailuoikeudellisiin oikeudenkäynteihin, julkisiin hankintoihin ja valtiontukiin liittyvien toimeksiantojen parissa. Competition & Procurement -ryhmä tarjoaa asiakkaille myös laajasti yleistä kilpailuoikeudellista neuvonantoa, ja ryhmän toimeksiannot perustuvat vahvasti EU-oikeuteen.

Mitkä ovat traineen tehtävät Competition & Procurement -ryhmässä?
Traineen työtehtäviin kuuluvat erilaiset oikeudelliset selvitystehtävät ja tiedonhankintatyö. Esimerkiksi yrityskauppatilanteissa trainee kerää tietoa yrityskauppailmoituksiin. Traineen työhön kuuluu lisäksi projekteihin liittyvä oikeudenkäyntiaineiston hallinta, erilaisten oikeudellisten tekstien luonnostelu, käännöstehtävät, uutisseuranta, raportointi sekä esitysmateriaalien tekeminen. Trainee osallistuu osana tiimiä ryhmäkokouksiin ja muuhun ryhmän toimintaan. Traineen päätyökielet ovat englanti ja suomi.

Mitä ominaisuuksia ryhmänne arvostaa traineessa ja traineeta rekrytoidessaan?
Traineessa arvostetaan myönteistä ja aikaansaavaa asennetta sekä kykyä sopeutua vaihteleviin tilanteisiin. Traineen tarkkuus ja joustavuus, aito kiinnostus kilpailuoikeuteen sekä hyvät arvosanat relevanteissa oppiaineissa auttavat rekrytointiprosessissa ja työtehtävissä menestymisessä.