ASSOCIATE TRAINEENA EMPLOYMENT-RYHMÄSSÄ

Minkälaisia toimeksiantoja Employment-ryhmä tekee?
Employment- eli työoikeusryhmässä tehdään toimeksiantoja monipuolisesti. Käytännössä asiakasyritykset ottavat yhteyttä erilaisissa työsuhdeliitännäisissä asioissa, kuten rekrytointiin, työehtoihin, työaikaan, johtajasopimuksiin sekä työsuhteen päättämiseen liittyvissä kysymyksissä. Transaktioita ryhmässä tehdään siltä osin kuin niiden sisältö koskee työoikeudellisia kysymyksiä.  Näihin kuuluvat liikkeen luovutukset, osakekaupat sekä due diligence -työ. Lisäksi yhteistoimintamenettelyprosessi muodostaa yhden Employment-ryhmän toimeksiantokokonaisuuden. Ryhmä tarjoaa neuvonantoa myös ulkomaisille yrityksille suomalaisissa työsuhdeasioissa.

Mitkä ovat traineen tehtävät Employment-ryhmässä?
Traineen pääasiallisiin tehtäviin kuuluvat toimeksiantoliitännäinen tiedonhaku-, selvitys- sekä käännöstyöt. Trainee osallistuu viikoittaisiin ryhmäpalavereihin sekä muihin ryhmän kokouksiin ja tapahtumiin. Traineen tehtäviin kuuluu lisäksi blogikirjoituksiin liittyvä selvitystyö sekä tekstin luonnosteleminen. Pääasialliset työkielet ovat suomi ja englanti. Toimeksiantotyössä käytetään myös ruotsia.

Mitä ominaisuuksia ryhmänne arvostaa traineessa ja traineeta rekrytoidessaan?
Traineessa arvostetaan ennen kaikkea käytännöllistä ja proaktiivista otetta työhön sekä rohkeutta kysyä neuvoa epäselvissä tilanteissa. Traineelta ei edellytetä aiempaa työkokemusta työoikeuden parissa työskentelystä, mutta aito kiinnostus työoikeutta kohtaan on edellytyksenä menestyksekkäälle traineejaksolle. Traineessa arvostetaan lisäksi erityisesti ihmistuntemusta sekä tilannetajua.