ASSOCIATE TRAINEENA ENVIRONMENT & NATURAL RESOURCES
-RYHMÄSSÄ

Minkälaisia toimeksiantoja Environment and Natural Resources -ryhmä tekee?
Environment and Natural Resources- eli ympäristöoikeusryhmässä toimeksiantoihin kuuluu asiakkaiden avustaminen erilaisissa ympäristöoikeudellisissa hallintoprosesseissa sekä selvitystyöt esimerkiksi ympäristövastuisiin, kaavoitukseen, kaivoslainsäädäntöön ja energia-alaan liittyen. Transaktioita ryhmässä tehdään siltä osin kuin niiden sisältö koskee ympäristö-, energia- ja toisinaan myös kiinteistöoikeudellisia kysymyksiä. Ryhmä tarjoaa neuvonantoa myös ulkomaisille yrityksille Suomeen liittyvissä toimeksiannoissa.

Ympäristöoikeusryhmä toimii osana Hannes Snellmanin parinkymmenen juristin Real Estate -ryhmää.

Mitkä ovat traineen tehtävät Environment and Natural Resources -ryhmässä?
Traineen pääasiallisiin tehtäviin kuuluvat toimeksiantoliitännäiset tiedonhaku-, selvitys- sekä käännöstyöt. Trainee osallistuu viikoittaisiin ryhmäpalavereihin sekä muihin ryhmän kokouksiin ja tapahtumiin. Pääasialliset työkielet ovat suomi ja englanti. Toimeksiantotyössä käytetään toisinaan myös ruotsia.

Mitä ominaisuuksia ryhmänne arvostaa traineessa ja traineeta rekrytoidessaan?
Traineessa arvostetaan ennen kaikkea omatoimisuutta, huolellisuutta ja käytännöllistä työotetta sekä rohkeutta kysyä neuvoa epäselvissä tilanteissa. Traineelta ei edellytetä aiempaa työkokemusta ympäristöoikeuden parissa työskentelystä, mutta aito kiinnostus ympäristöoikeutta kohtaan ja halu oppia ovat edellytyksenä menestyksekkäälle traineejaksolle.