ASSOCIATE TRAINEENA FINANCE-RYHMÄSSÄ

Minkälaisia toimeksiantoja Finance-ryhmä tekee?
Finance- eli rahoitusryhmä työskentelee pääasiallisesti rahoitukseen liittyvien transaktioiden ja regulaatioliitännäisten selvitysten parissa. Transaktiot liittyvät tyypillisesti yritysten kauppatilanteisiin tai yritysten omiin rahoitustarpeisiin. Finance-ryhmän asiakas on tyypillisesti teollinen toimija, pankki tai private equity -toimija transaktiopuolella, ja regulaatioliitännäisten selvitysten osalta ulkomainen finanssi-instituutio. Ryhmä tekee paljon yhteistyötä Tukholman toimiston kollegoiden kanssa, ja secondmentit toimistojen välillä ovat yleisiä. Tämä on erityisen helppoa Finance-ryhmässä, koska rahoituslainsäädäntö ja dokumentaatio ovat monin osin kansainvälisesti yhteneviä. Myös asiakaskunta on kansainvälistä, ja asiakkaana voi olla myös esimerkiksi ulkomainen asianajotoimisto.

Finance-ryhmä tekee transaktiosta riippuen eniten yhteistyötä M&A-, Real Estate- ja Environment-ryhmien kanssa sekä insolvenssitoimeksiantojen osalta insolvenssijuristien kanssa. Käytännössä rahoitustoimeksiannot ovat hyvin asiakastarpeisiin räätälöityjä, ja toimeksiantodokumentit perustuvat usein ainakin osin standardoituihin dokumentteihin, mikä on omaleimaista rahoitustoimeksiannoissa.

Mitkä ovat traineen tehtävät Finance-ryhmässä?
Traineen tehtäviin kuuluvat erilaiset transaktioliitännäiset tehtävät sekä selvitystehtävät. Trainee avustaa muun muassa ryhmän juristeja transaktioihin liittyvän dokumentaation laatimisessa auttaen erityisesti pääsopimuksiin liitännäisten dokumenttien, kuten pöytäkirjojen, laadinnassa sekä muissa projektin juoksevissa asioissa. Transaktiotyön osalta trainee osallistuu myös mahdollisuuksien mukaan signing- ja closing-tilaisuuksiin. Selvitystyö voi olla mitä tahansa rahoitusalaan liittyvää, ja usein selvitykset ovatkin sellaisia, että niihin ei välttämättä ole aiemmin etsitty vastauksia ja trainee pääsee syventymään uusiin mielenkiintoisiin aiheisiin.

Trainee ei lähtökohtaisesti tee käännöstyötä, koska toimiston käännöstiimi tai isommissa käännöstöissä ulkoinen käännöstoimisto vastaa niistä. Trainee osallistuu tiimin jäsenenä ryhmäpalavereihin ja muihin ryhmän tapahtumiin sekä erityisiin Finance-ryhmän sisäisiin koulutuksiin ja tapahtumiin. Muiden ryhmäläisten tavoin myös trainee pääsee pitämään koulutuksia.  Traineen päätyökieli dokumentaation osalta on englanti.

Mitä ominaisuuksia ryhmänne arvostaa traineessa ja traineeta rekrytoidessaan?
Traineessa arvostetaan erityisesti aitoa kiinnostusta ja innostusta rahoitusalaa ja -transaktioita kohtaan ja halua oppia uusia asioita. Toki aiempi työkokemus alalta tai aiheeseen liittyvät syventävät opinnot tai kaupalliset tutkinnot yliopistossa ovat positiivinen lisä. Koska dokumentaatio on tyypillisesti englanniksi, englannin kielen sujuva hallitseminen on tärkeää, ja myös muu kielitaito on eduksi. Projektit tehdään käytännössä aina yhteistyönä muiden ryhmän jäsenten kanssa, joten kyky toimia ryhmässä oman positiivisen lisänsä antaen on tärkeää.