ASSOCIATE TRAINEENA M&A–RYHMÄSSÄ

Minkälaisia toimeksiantoja M&A-ryhmä tekee?
M&A- eli yritysjärjestelyt-ryhmän toimeksiannot ovat luonteeltaan vaihtelevia, mielenkiintoisia ja vaativia. Työskentely on usein projektiluontoista, mikä tuo työhön oman tietynlaisen dynamiikkansa. Ryhmässä tehdään sekä private M&A- että public M&A -toimeksiantoja. Private M&A -toimeksiannoissa työskennellään esimerkiksi erilaisten yhtiöiden osake- ja liiketoimintakauppojen parissa. Public M&A -projekteissa työskennellään puolestaan listayhtiöiden erilaisten yritysjärjestelyiden, kuten listautumisten ja osakeantien parissa. M&A-ryhmässä tehdään myös esimerkiksi yhtiöiden sulautumiseen tai jakautumiseen liittyviä projekteja. Lisäksi M&A-ryhmän työhön kuuluu paljon erityyppistä osakeyhtiö-, arvopaperimarkkina- ja sopimusoikeudellista neuvonantoa asiakkaille. Asiakas voi M&A-ryhmän projekteissa olla esimerkiksi julkinen osakeyhtiö, yksityinen yritys, merkittävä osakkeenomistaja tai pääomasijoittaja, mikä tuo toimeksiantoon aina kulloinkin omanlaisensa ulottuvuuden ja painotuksen.

Mitkä ovat traineen tehtävät M&A-ryhmässä?
M&A-ryhmä työskentelee kahdessa eri kerroksessa, joissa molemmissa on kerrallaan kahdesta kolmeen traineeta. Traineet osallistuvat laajasti erilaisiin M&A-projekteihin. Traineen tehtävänkuvaan kuuluu muun muassa yhtiö- ja sopimusoikeudellisten dokumenttien ja sopimusten laatimista, juridisia selvitystehtäviä, viranomaisasiointia, due diligence – tarkastustyötä yrityskaupoissa sekä siihen liittyvää datahuoneen koordinointia ja asiakkaille tehtävää yhtiö- ja sopimusoikeudellista käännöstyötä. Lisäksi työhön voi kuulua public M&A -toimeksiannoissa esimerkiksi esitedokumentaation laatimista ja tarkastamista. Aloittaessaan trainee otetaan projektitiimeihin tasavertaiseksi jäseneksi, ja trainee osallistuu lisäksi ryhmäkokouksiin ja muuhun ryhmän toimintaan muiden ryhmän jäsenten tavoin. Tavoitteena on, että traineejakson aikana syntyy kokonaisvaltainen käsitys M&A-ryhmässä työskentelystä ja siihen liittyvistä yksityiskohdista. Traineen päätyökieliä ovat suomi ja englanti.

Mitä ominaisuuksia ryhmänne arvostaa traineessa ja traineeta rekrytoidessaan?
M&A-ryhmässä arvostetaan traineen oma-aloitteisuutta, analyyttistä otetta työhön, huolellisuutta, luovuutta, tarmokkuutta ja etenkin innostuneisuutta ja kiinnostusta aihepiiriin ja talouselämään yleisemminkin. Opintomenestyksestä relevanteissa oppiaineissa sekä yleisestä juridisen alan kokemuksesta on usein etua ryhmään haettaessa. Koska työympäristö on varsin dynaaminen ja tiimi suuri, hyvän traineen ominaisuuksia ovat myös nopea sopeutumiskyky vaihtuviin tilanteisiin sekä hyvät kommunikaatio- ja ryhmätyötaidot. Vaikka työ M&A-ryhmässä on joskus intensiivistä, ryhmässä on erinomainen ja kaikkia tukeva ilmapiiri sekä hyvin matala kynnys pyytää ryhmän muilta jäseniltä tukea tarvittaessa. Tämä tekee traineeden integroitumisesta ryhmään helppoa ja nopeaa.