ASSOCIATE TRAINEENA REAL ESTATE -RYHMÄSSÄ

Minkälaisia toimeksiantoja Real Estate -ryhmä tekee?
Real Estate – eli kiinteistöryhmässä työskennellään pääasiassa kiinteistötransaktioiden ja kehityshankkeiden parissa. Lisäksi ryhmä avustaa asiakkaita niin sanotuissa juoksevissa asioissa, kuten vuokrasopimusten ja muiden asiakirjojen laadinnassa. Real Estate -ryhmä tekee läheistä yhteistyötä muiden ryhmien, erityisesti Finance-ryhmän kanssa. Kiinteistöalalla on viime vuosina ollut yleisestä taloustilanteesta johtuen paljon transaktioita.

Mitkä ovat traineen tehtävät Real Estate -ryhmässä?
Traineen työnkuva Real Estate -ryhmässä on varsin monipuolinen. Tehtäviin kuuluvat muun muassa kaupan kohdetta koskevissa due diligence -tarkastuksissa avustaminen, juridisten asiakirjojen, kuten yhtiöoikeudellisten pöytäkirjojen, luonnostelu, PRH-ilmoitusten laatiminen, erilaiset selvitystehtävät, signing- ja closing-valmisteluissa avustaminen sekä käännöstyöt. Pyrkimyksenä on, että trainee kiinnitetään tiettyyn projektitiimiin, jolloin hän osana tiimiä pääsee näkemään kokonaisen projektin alusta loppuun asti. Trainee osallistuu myös viikoittaisiin tiimipalavereihin ja muuhun ryhmän toimintaan.

Mitä ominaisuuksia ryhmänne arvostaa traineessa ja traineeta rekrytoidessaan?
Traineessa arvostetaan erityisesti reippautta, oma-aloitteisuutta, joustavuutta, myönteistä asennetta sekä aitoa kiinnostusta transaktioita kohtaan. Huolellisuus, tarkkuus ja rohkeus tuoda esiin omia näkemyksiä ovat olennaisia ominaisuuksia traineen roolissa, kuten myös kyky sopeutua nopeasti muuttuviin tilanteisiin.