ASSOCIATE TRAINEENA TAX-RYHMÄSSÄ

Minkälaisia toimeksiantoja Tax-ryhmä tekee?
Tax – eli veroryhmän työ jakautuu transaktioihin ja vero-oikeudenkäynteihin. Transaktioiden osalta ryhmä on erikoistunut rakennesuunnitteluun, rakenteiden verokohtelun varmistamiseen ennakkoratkaisuin sekä verosuunnitteluun. Ryhmä työskentelee pääasiassa erilaisten veroliitännäisten M&A-, kiinteistö- ja pääomamarkkinatransaktioiden sekä rakennus- ja infrastruktuuriprojektien ja rahoitusinstrumenttien parissa.

Toisaalta ryhmä avustaa asiakkaita verotarkastuksissa sekä erilaisissa vero-oikeudenkäynteihin liittyvissä prosesseissa, kuten palautushakemusten, valitusten, vastineiden ja vastaselitysten laatimisessa ja veroprosesseihin liittyvissä menettelyissä hallinto-oikeudessa ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa.

Ryhmä tekee laajasti sekä välitöntä että välillistä verotusta, muun muassa tulo-, arvonlisä-, varainsiirto- ja henkilöverotusta. Toimeksiannoilla on usein kansainvälinen kytkentä, mikä korostaa EU-vero-oikeuden ja verosopimusoikeuden merkitystä. Puhtaiden vero- ja rakennetoimeksiantojen lisäksi veroryhmä tekee paljon yhteistyötä muiden toimintaryhmien, etenkin M&A-, Finance- sekä Real Estate -ryhmien, kanssa.

Mitkä ovat traineen tehtävät Tax-ryhmässä?
Traineen tärkeimmät tehtävät ovat toimeksiantotyössä avustaminen, luonnosten laatiminen sekä yleisten selvitysten tekeminen. Selvitystehtävät liittyvät usein erilaisten veroliitännäisten prosessien ja niissä käytettävän argumentaation selvittämiseen. Trainee myös valmistelee ennakkoratkaisuhakemuksia, luonnostelee asiakkaalle lähteviä sähköposteja ja kääntää erilaisia toimeksiantoon liittyviä dokumentteja. Trainee on mukana kaikkiin verolajeihin liittyvässä toimeksiantotyössä, mutta pyrkimyksenä on huomioida traineen erityiset kiinnostuksen kohteet. Traineen pääasiallisia työkieliä ovat suomi ja englanti.

Minkä kokoinen Tax-ryhmä on?
Ryhmässä on yhdeksän henkilöä; yksi partner, yksi specialist partner, yksi counsel, kolme senior associatea, yksi associate, yksi trainee sekä yksi assistentti. Tiimi on kasvanut viime vuosina paljon ja tulee kasvamaan edelleen.

Mitä ominaisuuksia ryhmänne arvostaa traineessa ja traineeta rekrytoidessaan?
Traineessa arvostetaan erityisesti syvällistä kiinnostusta vero-oikeutta kohtaan. Myös substanssiosaaminen, joka on voinut tulla vaikkapa opintojen tai työkokemuksen kautta, on käytännössä edellytys tehtävien ymmärtämiseksi ja niistä suoriutumiseksi. Aiempi kokemus transaktio- ja/tai sijoitusrakenteista on myös hyödyksi, mutta ei vaatimus. Muita olennaisia taitoja ovat laskentataito, huolellisuus, hyvät ryhmätyöskentelytaidot sekä kielitaito erityisesti verosanaston osalta.