Triss i transaktionsjurister

Till våren 2019 söker vi nu nyutexaminerade jurister, främst med ett intresse för företagsöverlåtelser, finansiering och aktiemarknadsrätt. Men vad får […]

Hannes Day 2018

Vartannat år samlar vi alla kollegor från både Stockholms- och Helsingforskontoret för att diskutera aktuella ämnen och spendera kvalitetstid tillsammans! […]