HANNES ACADEMY

Att ständigt utvecklas är oerhört viktigt för oss som byrå och för våra anställda. Förutom att vi hela tiden lär oss i det dagliga arbetet har vi ett utbildningsprogram, Hannes Academy, som består av omfattande introduktionsutbildningar samt interna och externa utbildningar.

Introduktion

Hannes Snellmans introduktionsprogram ger dig de grundläggande verktygen du behöver för att utföra dina dagliga arbetsuppgifter och möjliggör att du blir en värdefull medlem i vårt team. Vi går igenom allt ifrån hur vi använder våra mallar i Officepaketet, hur våra supportfunktioner jobbar och hur penningtvätt fungerar till etiska aspekter av att arbeta på en advokatbyrå.

Utöver detta får du från start även en fadder som presenterar dig för de sociala aktiviteterna och hjälper dig att komma in i byrågemenskapen. Faddern är också en person att kunna vända sig till vid frågor, både stora och små.

Utbildningar

Vi tror att det viktigaste sättet att lära sig nya saker är via ”learning by doing” i det dagliga arbetet. Vi vill komplettera detta genom att ge dig utbildningar som kickstartar din tid hos oss och som gör dig varm i kläderna ännu fortare. Detta gör vi genom att erbjuda utbildning i Legal English under dina första 1,5 år samt genom löpande utbildningar. Vi erbjuder grundläggande föreläsningar som syftar till att ge dig en översikt över affärsjuridiska områden som praktiseras hos Hannes Snellman. Vi erbjuder också föreläsningar av mer specifik natur, när vi djupdyker i en specifik affärsjuridisk fråga.

Vi besitter oerhört mycket kunskap internt och därför är vi stolta över att en stor del av våra föreläsningar hålls av våra egna jurister! Därmed är Hannes Academy ett utmärkt sätt att lära känna våra verksamhetsområden, våra kollegor samt att dela med sig av sin kunskap.

Vi tror att utbildning ökar våra anställdas trygghet i sin yrkesroll, trivsel och karriärutveckling! Därför uppmanar vi alla kollegor att ta ansvar för sin egen utveckling och karriär och stöttar detta genom att erbjuda relevanta utbildningar, till exempel i projektledning och ledarskap, baserat på din roll och växande erfarenhet.